Tillbaka

Starka siffror från danska JP/Politiken

2022-01-28
av Kristian Lönner
Lene Juul, vd för Politikens forlag
Foto: Rasmus Schou

Den danska mediekoncernen, som bland annat äger svenska Polaris, redovisar ett resultat för 2021 som överskrider bolagets egna förväntningar.

Tillväxten under 2021 var 11 procent för koncernen och landade på totalt 3,3 miljarder danska kronor (motsvarande 4,7 miljarder svenska). Ungefär en fjärdedel av tillväxtökningen kan förklaras med uppköp av befintliga bolag. Resultatet efter finansiella poster var 126 miljoner danska kronor (motsvarande 178 miljoner svenska) vilket kan jämföras med 42 miljoner 2020.

JP/Politiken gick 2017 in i Sverige genom att grunda Polaris. För nästan exakt ett år sedan växte Polaris genom uppköp av fackboksförlaget Roos & Tegnér. Under 2021 etablerade JP/Politiken sig också i Norge genom uppköp av Kagge forlag.

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.