Tillbaka

Svårtolkat förslag inför Ipred-dom

2011-11-17
av Sara Djurberg
EU-domstolens generaladvokat lämnade på torsdagen sitt förslag till dom i Ipredmålet. I utlåtandet slår generaladvokaten fast att svensk domstol kan tvinga en internetleverantör att lämna ut personuppgifter till upphovsrättsinnehavare, men bara under förutsättning att uppgifterna lagrats i det syftet.

startades av fem ljudboksförlag som 2009 begärde ut identiteten på en misstänkt fildelare från internetleverantören Ephone (Perfect Communication Sweden). Fallet har nu nått EU-domstolen där man kommer att avgöra om Ipredlagen, som gör det möjligt för upphovsrättsinnehavare att kräva ut sådana uppgifter, strider mot EU:s datalagringsdirektiv.

Generaladvokatens förslag väger tungt inför domstolens beslut.

I sitt yttrande skriver han att datalagringsdirektivet inte hindrar en nationell domstol från att förelägga en internetleverantör att lämna ut identiteten på en abonnent till upphovsrättsinnehavare. Men samtidigt betonar han att skyddet för privatlivet ska väga lika tungt som skyddet för immateriell egendom, och fortsätter med att påpeka att upphovsrättsinnehavare bara får samla in och använda sådana uppgifter om dessa lagrats just i syftet att kunna lämnas ut och användas på det sättet.

Caroline Fellbom Franke, jurist på Förläggareföreningen, tycker att utlåtandet lämnar öppet för tolkningar.

– Det är positivt att generaladvokaten slår fast att datalagringsdirektivet inte står i strid mot Ipredlagen, sen är det svårtolkat vad yttrandet betyder för vårt fall, säger hon och fortsätter:

– I sista meningen säger han att dessa uppgifter måste ha lagrats just i syfte att lämnas ut och användas för detta ändamål. Skulle det här betyda att Ephone inte ska lämna ut uppgifterna – då fungerar inte Ipredlagen och då måste man se över lagstiftningen igen.

Peter Helle, advokat på Wistrand advokatbyrå, företräder Ephone. Han tolkar förslaget till bredbandsleverantörens fördel:

– Det väsentliga för Ipredmålet är att generaladvokaten konstaterat att för att få lämna ut uppgifterna om en viss IP-adress så måste de ha lagrats i syfte att kunna användas av upphovsrättsinnehavare. Så vitt jag vet har inte Ephone lagrat dem i det syftet – utan för kundadministration.

EU-domstolens utslag väntas inom sex månader.

Ipredmålet

Ljudboksförlagen Bonnier Audio, Earbooks, Norstedts, Piratförlaget och Storyside vann 2009 i tingsrätten mot motparten E-phone, men förlorade i hovrätten.

Ipredlagen innebär att internetoperatörer genom domstolsbeslut kan tvingas att lämna ut vem står bakom en viss ip-adress, om det finns misstanke att personen har fildelat upphovsrättsskyddade verk.

Ur generaladvokatens yttrande:

"Slutsatsen blir att det måste understrykas att de grundläggande rättigheterna angående skydd av personuppgifter och för privatlivet å ena sidan och skyddet för immateriell egendom å andra sidan måste ges lika tyngd. Immaterialrättsinnehavare bör således inte gynnas särskilt genom att ges möjlighet att utnyttja personuppgifter som lagligen samlats in eller lagrats för andra ändamål än att skydda deras rättigheter."

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.