Tillbaka

Uppåt för läromedel hos Natur och Kultur

1997-11-14
av Fredrik Lindberg
Natur och Kultur höll ställningarna inom läromedel, men tappade försäljning av allmänlitteratur under det senaste verksamhetsåret.

kterna i förlagsrörelsen minskade med en procent till 278 miljoner kronor under 1996/97. Resultatet efter avskrivningar sjönk från 9,2 till 8,4 miljoner, vilket motsvarar en marginal på tre procent av intäkterna.
    - Det är naturligtvis inte tillfredsställande. Marginalen borde vara mellan åtta och tio procent, säger koncernchefen, Lars Grahn.
    Genom ett större bidrag från finansförvaltningen ökade ändå koncernens resultat efter finansnetto med knappt tolv procent till 77 miljoner kronor. Av förlagsintäkterna svarade läromedel för 175,9 miljoner, vilket är en ökning med en procent. Antalet nytryck var oförändrat 181 titlar, medan antalet omtryck minskades från 249 till 212.
    - Det är glädjande att våra läromedel går framåt samtidigt som marknaden viker. Vi har lagt ner mycket möda och pengar på att ta fram nya läromedel och aktivt informera om dem. Nu har vi stor framgång inom bland annat NO, matte, vilket bygger på många års arbete, säger Grahn.
    Försäljningen av allmänlitteratur sjönk med sex procent till 91,4 miljoner. Nyutgivningen minskade från 221 till 204 titlar, samt omtrycken från 142 till 129 titlar. Övriga förlagsintäkter, främst litteraturstöd och kopieringsersättning, uppgick till 10,7 miljoner.
    Fastighetsförvaltningen visar ett resultat i nivå med förra året: 13,9 miljoner efter avskrivningar. Finansförvaltningen, som omfattat ett genomsnittligt kapital på 394 miljoner kronor, gav ett ökat bidrag före skatt på 53,8 miljoner, mot 31,9 miljoner 1995/96. Genom ägarandelar i Böckernas Klubb kommer Natur och Kultur att erhålla en utdelning på 1,2 miljoner kronor.

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.