Tillbaka

Utbildningssatsning sätter press på biblioteken

1997-02-21
av SvB
Riksdagen har beslutat om 40 miljoner för att öka utbildningsintresset och fackliga studier.

Vem tar ansvar för det ökade informations- och litteraturbehovet på biblioteken som med all sannolikhet blir följden?
Utbildningsstödet är en del i att motivera människor att delta i regeringens särskilda vuxenutbildningssatsning. Målgruppen är framför allt vuxna arbetslösa som saknar treårig gymnasieutbildning. Pengarna fördelas på LO, TCO, LRF, SACO och SFR, mest får LO med 27 403 000 kronor.
Den accelererande utbildningssatsningen påverkar i hög grad de svenska folkbiblioteken, såväl besöksstruktur som inköpsurval förändras nu och framgent. Kurslitteratur på olika nivåer blir än mer efterfrågat och förmodligen kommer det också att krävas en tätare bemanning i informationsdiskarna.
Som bekant är de svenska folkbiblioteken en kommunal angelägenhet, medan den gigantiska utbildningssatsningen är statlig.
Det är dock folkbiblioteken de flesta uppsöker, och ska så kanske vara, men mycket snart borde det vara dags för Carl Tham att avsätta en del av utbildningspengarna för den information och litteratur som de studerande köar för runt om i landets informationsdiskar.
Frågan om vilka departement, institutioner etc som tar ansvar för folkbibioteken och för att de studerande får relevant information och litteratur måste återigen ställas.
Det vore olyckigt om man inte insåg och kopplade ihop de olika behoven. Nuvarande situation med tuffa budgetar drabbar både de studerande som söker facklitteratur och de som söker svensk skönlitteratur, och alla blir förlorare.
Varenda bibliotekarie kan nog intyga hur frustrerande det är att varje dag tvingas säga "nej det är utlånat" eller "just det ämnet har sju andra frågat efter idag".
För den som är arbetslös och kanske inte studerat på många år kan sådana nej förmodligen släcka den eventuella studieglädjen och det "nationella kunskapslyftet" får sig en rejäl smäll. Men besöksstatistiken går upp, vilket i och för sig inte brukar rendera höjda inköpsanslag eller mer personal. Bara en smula kommunal good-will.

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.