Tillbaka

Varje år ett jubileum

2009-04-15
av Jan-Erik Pettersson
Svenska förlag blir allt aktivare och bättre på att utnyttja olika sorters jubileum i sin bokutgivning. Samtidigt blir det allt vanskligare att lyckas eftersom så många känner sig kallade och så få i slutändan kan göra en bra affär. I år är det Darwin och förlusten av Finland 1809 som står i fokus.

2009 är Charles Darwins år. Darwin fyller själv 200, men det är också 150 år sedan hans mest berömda verk Om arternas uppkomst publicerades.
Svenska bokförlag firar jubileet med överraskande många titlar.
Natur & Kultur har sedan lång tid tillbaka de svenska översättningarna av Darwins egna skrifter. Om arternas uppkomst nytrycks i år med ett nytt omslag samtidigt som författarens Självbiografi ges ut med ett nyskrivet förord av Nils Uddenberg och en moderniserad översättning av Gösta Åberg. Sedan tidigare har förlaget Människans härkomst (översättning och förord Nils Uddenberg) och den klassiska reseberättelsen Resa kring jorden (översättning Torsten Pehrson) i lager.
Utöver böckerna av Darwin själv har Natur & Kultur inga nyheter på gång i samband med jubileet.
– Vi har en så stark ställning att det inte är någon risk att våra böcker kommer bort i mängden, säger Agneta Engström, förläggare på Natur & Kultur.
Redan i höstas gav Symposion ut Staffan Ulfstrands Darwins idé: den bästa idé någon någonsin haft och hur den fungerar i dag.
– Jag började samarbeta med Staffan Ulfstrand kring min fotobok Kaxiga fåglar och sedan frågade jag om han ville göra den här boken, vilket han genast nappade på, säger Brutus Östling på Symposion.
– Vi släppte boken så pass tidigt eftersom vi ville ligga först i Darwinspåret. Och det har slagit väl ut. De första 4 000 såldes före jul och nu har vi 4 000 till i tryck som säkert kommer att gå åt under året.
På själva Darwindagen, den 12 februari, gav förlaget Fri Tanke ut Birgitta Forsmans Arvet från Darwin. Birgitta Forsman är docent i forskningsetik och hennes Darwinbok har en inriktning på de moraliska frågor som väckts kring darwinismen. Den tar bland annat upp de anklagelser för rasism och kvinnofientlighet som riktats mot Darwin.
Boken fick uppmärksamhet i tv på utgivningsdagen men inte så många recensioner i de större tidningarna. Men försäljningen har ändå kommit igång bra efter boksläppet och förlaget räknar med att sälja de 2 000 exemplar som man har tryckt, berättar Knut Stahle på Fri Tanke.
På LL-förlaget, specialförlaget för lättlästa böcker, har författaren Carin Svensson nyligen gett ut en bok om Darwins liv och hans stora upptäckt som är fyrfärgsillustrerad av Emma Åkerman.

Höstens stora internationella begivenhet på Darwinfronten är Richard Dawkins The Greatest Show on Earth. The Evidence for Evolution som i september kommer ut i flera länder samtidigt, bland annat Sverige. Leopard är utgivare och den preliminära titeln Så gick det till.
Nya Doxa gav redan 1999 ut Thomas Hylland Eriksens biografi om Charles Darwin som fortfarande finns i lager. Till sommaren kommer förlaget med två titlar som anknyter till Darwinjubileet. Den ena är en samtalsbok om utvecklingsläran av etnologiprofessorn Åke Daun och vetenskapsjournalisten Hans Nordebrink med titeln Den sociala människan, den andra är en ny omarbetad upplaga av Torbjörn Fagerströms Den skapande evolu­tionen.
Fagerström har också tidigare tillsammans med Carl Reinhold Bråkenhielm gett ut samtalsboken Gud & Darwin – känner de varandra? på Verbum.
Det är många böcker – men numera en normal utgivning när det inträffar ett jubileum med viss tyngd.
Bara under 2000-talet har vi haft fem större jubileer – Birgittaåret 2003, unionsupplösningen Sverige-Norge 2005, Linnéåret 2007 och Finlands- och Darwin-jubileerna 2009.

I år är det 200 år sedan Sverige förlorade Finland efter nederlag i kriget mot Ryssland. Finland blev därefter ett ryskt storfurstendöme med en omfattande autonomi. För Sveriges del medförde året 1809 en serie dramatiska händelser. Kungen, Gustaf IV Adolf, avsattes i en statskupp och landet fick en ny författning.
De allra flesta böckerna kring jubileet 1809 kommer ut i Finland. Det gäller även de som är skrivna på eller översatta till svenska. Svenska Litteratursällskapet i Finland, Söderströms och Schildts är det flitigaste utgivarna. I Sverige är det framför allt Atlantis, som ägs av Svenska Litteratursällskapet, som satsar på Finlandsjubileet. I år har förlaget två titlar med anknytning till jubileet – Nils Erik Forsgårds September 1808 som är en skildring av det svensk-ryska krigets vardag i Poltava-traditionen och antologin Maktens mosaik som handlar om den svenska självbilden före och efter delningen 1809.
Ett par böcker skildrar de olika händelserna under året ur ett svenskt perspektiv – Börje Isaksons Två dygn som förändrade Sverige (Natur & Kultur) och Anders Isakssons Kärlek och krig (Bonniers).

Ser man till antalet utgivna boktitlar har Linnéåret varit det största av senare års jubileer. Ett femtiotal böcker med anknytning till Linné kom ut under 2007. Även om många av dessa var antingen lokala utgåvor eller specialvetenskapliga skrifter så var trängseln stor på fältet. Åtskilliga av titlarna nådde knappast ens in i bokhandeln.
Två av de största förlagen, Natur & Kultur och Bonniers, valde likväl att vara med i Linné­utgivningen. Natur & Kultur har sedan länge Linnés egna böcker i lager och gav 2007 ut den stora boken System och passion med fotografier av Helene Schmitz och text av Nils Uddenberg. Boken var ett av Linnéjubileets fem nationella projekt och det svenska förlaget gav också ut en engelsk och en japansk utgåva.
Boken syntes onekligen i Linnéutgivningen, men gick den att sälja?
– Vi lyckades faktiskt långt över förväntan, säger Agneta Engström, förläggare på Natur & Kultur. Ungefär 20 000 exemplar har förlaget hittills sålt av den stora och dyra boken.
Bonniers lade all kraft på en enda titel – Karin Berglunds Jag tänker på Linné.
– Det var verkligen högt och lågt i bokutgivningen under Linnéjubileet. Men vi klarade oss tack vare att vi hade ett starkt författarnamn, säger Sara Nyström, fackbokschef på Bonniers.
Hon vill inte säga hur mycket boken sålt, bara att den gick bättre än väntat.
Jubileumsböcker är inga givna succéer.
– Vi är gärna med på jubileer men det måste vara absolut rätt författare eller en rolig eller ovanlig vinkling på ämnet om det ska fungera säger Sara Nyström.
– Jubileer är i princip bra eftersom det blir fokus i medierna på personen eller händelsen. När det gäller Linné så fick vi möjlighet att göra den officiella jubileumsboken och det var självklart att vi skulle satsa på den. Men ibland händer det faktiskt att man får ett in ett manus med jubileumsanknytning som är så bra att man vill ge ut det, som skedde med Börje Isaksons Två dygn som förändrade Sverige, säger Agneta Engström.
– Det är rätt vanskligt med jubileer, fast hade vi haft en riktigt bra Darwinbok hade vi gärna gett ut den nu. Under Linnéåret hade vi bara en bok som handlade om Linné i Småland. Men eftersom vi har en väldigt stark naturboksutgivning så lanserade vi den utgivningen under mottot »vi vårdar arvet efter Linné«, så man kan säga att det blev vårt bidrag till jubileet, säger Norstedts fackbokschef Per Faustino.
Vissa jubileer passerar obemärkt förbi – i varje fall ur svenskt bokbranschsperspektiv. Abraham Lincoln fyller till exempel 200 år i år. Och märkligt nog är han inte bara född samma år utan också samma dag som Charles Darwin – den 12 februari 1809.

 

Darwinjubileet

Alfabeta
Dag Hessen – Darwins värld. Övers. Hans-Uno Bengtsson (ungdomsbok)

Caracal Publishing

Johan Eklöf – Djurens evolution

Fri tanke
Birgitta Forsman – Arvet från Darwin

Karolinska Institutet University Press
Johan Frostegård – Nästan allt om människan

Leopard
Richard Dawkins – The Greatest Show on Earth. The Evidence for Evolution (preliminär svensk titel: Så gick det till)
Per Kornhall – Skapelsekonspirationen

LL-förlaget
Carin Svensson – Charles Darwin

Natur & Kultur
Charles Darwin – Om arternas uppkomst. Övers. Roland Adlerbeth
Charles Darwin – Självbiografi. Övers. Gösta Åberg. Förord Nils Uddenberg
Charles Darwin – Människans härkomst och könsurvalet Övers. och förord Nils Uddenberg
Charles Darwin – Resa kring jorden. Övers. Torsten Pehrson

Nya Doxa
Torbjörn Fagerström – Den skapande evolutionen (ny omarbetad upplaga)
Åke Daun & Hans Norebrink – Den sociala människan – ett samtal kring evolutionsteorin
Thomas Hylland Eriksen – Charles Darwin. Övers. Per Lennart Månsson

Ordfront
Lasse Berg – Gryning över Kalahari. Hur människan blev människa

Svenska förlaget
Frans de Waal – Vår inre apa. Det bästa och sämsta i den mänskliga naturen. Övers. Gunnar Redmalm

Symposion
Staffan Ulfstrand – Darwins idé

Wahlström & Widstrand
Maria Gunther Axelsson – Big bang eller varde ljus. Skapelsemyten som pseudovetenskap

 

Charles Darwin dröjde länge med att publicera sina viktigaste rön och han var ständigt sjuk under arbetet, vilket antas ha berott på ångest inför vad hans teorier skulle leda till. Och det blev mycket riktigt en våldsam kritik från religiöst och konservativt håll, i synnerhet när han 1871 i boken Människans härkomst drog konsekvenserna av sina teser och slog fast att också människan är ett resultat av den evolutionära processen.

De svenska bokförlagen var snabba med att publicera Darwin när han väl började väcka internationellt uppseende. Just 1871 gav Lars Johan Hiertas förlag ut den allra första svenska utgåvan av Om arternas uppkomst. Året efter kom Människans härkomst på Bonniers. Och samma år utgav Törnqvist i Landskrona En naturforskares resa omkring jorden.

I USA har striden kring utvecklingsläran varit hård under mer än hundra år och rätten att lära ut Darwins teorier i skolorna har tagits upp i flera stora rättsfall. Trots att utvecklingsläran gått segrande ur den striden, så har tunga delar av de nykristna rörelserna återigen attackerat den genom att lansera en något mera sofistikerad form av skapelsetro kallad intelligent design som också fått insteg i Sverige via religiösa friskolor.

 

Finlandsjubileet

Albert Bonniers förlag
Anders Isaksson – Kärlek och krig: revolutionen 1809

Gullers
Allan Sandström – Det stora nederlaget

Natur & Kultur
Börje Isakson – Två dygn som förändrade Sverige

Prisma
Martin Hårdstedt – Finska kriget 1808–1809

Roslagstext
Kim M Kimselius – Det glömda kriget 1808–1809

Schildts
Osmo Jussila, Seppo Hentilä, Jukka Nevankivi – Finlands politiska historia 1809–2009
Veronica Leo – Gustafs resa
Lars Lundin – Kriget som bär Napoleons skugga

Svenska litteratursällskapet
Jan Samuelsson – Eliten, riket och riksdelningen
Max Engman (red.) – Fänrikens marknadsminne
Krister Nordberg – Såret vill blöda ännu
Henrika Tandefelt – Borgå 1809
Max Engman och Nils Erik Villstrand (red.) – Maktens mosaik
Erik Gustaf Ehrström – Dagbok från fälttåget i Österbotten 1808 (samarbete med Atlantis)

Söderströms
Matti Klinge – Napoleons skugga
Nils Erik Forsgård – September 1808
Tom Gullberg, Nils Erik Forsgård & Joachim Michwitz – Finskt krig – svenskt arv

Det är enkelt att hålla sig à jour

Det är enkelt att hålla sig à jour med allt som händer i branschen via Svensk Bokhandels sajt. Ännu enklare blir det om man abonnerar på våra nyhetsbrev. Varje gång vi lägger ut en större nyhet landar ett mejl i din inbox. Samma sak på fredagar då vi antingen summerar veckans händelser eller aviserar ett nytt nummer av tidningen.