Tillbaka

Storytel och avtalen

2018-09-26
av Per PeKå Englund

SvB:s chefredaktör PeKå Englund om Storytels avtal med Bonnierförlagen.

Svensk Bokhandels avslöjande har citerats i mer än 50 svenska tidningar och nyheten har fått spridning i utlandet. Så uppseendeväckande är det att Storytel betalar mer än dubbelt så mycket per lyssnad ljudbok till Bonnierförlagen jämfört med vad andra förlag får.

SvB har arbetat med den här nyheten under lång tid och helt enkelt jämfört avräkningarna till Bonnierförfattare – och avräkningarna till författare på andra förlag. Vanlig hederlig granskande journalistik, alltså.
Det är ju en oerhörd skillnad mellan att vara garanterad över 40 kronor per lyssning på Bonnierförlagen med att tillhöra de andra förlagen som sett sina snittpriser sjunka till under 18 kronor.
Att Bonnierförlagen inte har revenue share utan fast ersättning skrev Svensk Bokhandel om redan 2016. Att det var så då har Jonas Tellander och Storytel inte hemlighållit. Men ingen kunde förutse den enorma tillväxten i antalet lyssningar – och vad det skulle göra med snittpriserna per bok.
   Just nu är skillnaden mellan Bonnierförlagen och de andra så stor att konkurrensförhållandena i branschen rubbas. (Det är klart att en agent vill att deras toppförfattare ska ha så bra dealar som möjligt och då lockar Bonnierförlagen än mer med sitt Storytel-avtal.)
   Men när det första avtalet skrevs med Bonniers 2009 var Storytel i underläge och hade knappast överlevt utan att ha tillgång till förlagsjättens böcker, men streamingtjänsten har växt explosionsartat och nu börjar oddsen jämna ut sig något.

De mer utjämnade styrkeförhållandena – i kombination med att en snittkunds lyssnande ser ut att stanna av vid 30 timmar i månaden och att man går över till att räkna ersättningen på lyssnad tid och inte per bok – bör öka möjligheterna att nå fram till en betalningsmodell som är mer rättvis.
   För det ligger inte i Storytels intresse att ha missnöjda samarbetspartners. Och det kommer inget konstruktivt ur att känna sig förd bakom ljuset av den som står för en betydande inkomstkälla för verksamheten. (Streamingtjänsterna drar ju hela uppgången i statistiken över bokförsäljning det första halvåret.)

Jonas Tellander har valt att vara transparent och svara på alla Svensk Bokhandels frågor den senaste veckan.
Det var Tellander själv som hörde av sig efter vår långa intervju:
»Jag fick nyss av min innehållschef veta att vi har ett till svenskt avtal som inte är baserat på revenue share, men på en betydligt lägre nivå än Bonniers. Sen har vi några avtal på barnböcker som rent tekniskt inte är baserade på revenue share, men det är korta böcker och små belopp.«

Vi skriver mer om det här på nyhetsplats. Men nyheten är så komplex att jag rekommenderar dig att läsa det vi publicerat på svb.se också.