NYHET

Kulturmyndigheter oeniga om framtiden

Kajsa Ravin, generaldirektör för Statens kulturråd, är positiv till en möjlig sammanslagning med Konstnärsnämnden. Arkivbild

Kulturrådet och Konstnärsnämnden kan komma att slås samman. Regeringen vill se färre myndigheter för att göra statsförvaltningen mer effektiv och kvalitativ. 

Publicerad Senast uppdaterad

Under måndagen lämnade de båda myndigheterna in en gemensam rapport som regeringen nu ska ta ställning till. Målet är att ha en ny organisation på plats senast 1 januari 2026. 

Kulturrådets generalsekreterare Kajsa Ravin är positiv till att Konstnärsnämndens uppgifter kan överföras till och inordnas i Kulturrådet och menar att synergieffekter kan uppstå då de båda myndigheterna kan dra nytta av varandras styrkor och expertis.

Konstnärsnämndens direktör, Mika Romanus, ställer sig mer tveksam till förslaget om en sammanslagning. Hon tror att möjligheten till besparingar är små och att kostnaderna initialt kan öka om Konstnärsnämnden slås samman med Kulturrådet, rapporterar Altinget.

Powered by Labrador CMS