Tillbaka

Vad är makt?

2017-02-03
av Carina Jönsson

Sara Mac Key

Carina Jönsson om det senaste numrets maktlista.

Hur gör man en lista som ger en rättvisande bild över bokbranschens mäktigaste personer? Det har vi på Svensk Bokhandel dividerat om fram och tillbaka på olika redaktionsmöten under en ganska lång tid. 

Diskussionerna har även handlat om hur man ska kunna sätta ihop en lista som inte är totalt platt och förutsägbar. Med andra ord: Vilken typ av makt är det egentligen som ska värderas högst?

Är det så enkelt som att den som sitter på en hög position på det största och rikaste företaget automatiskt har mest makt? 

Hur mycket ska man väga in hur drivande och orädd en person är för att pusha branschens utveckling framåt? Eller att man har en personlig lyskraft och energi som gör att folk vill göra affärer med en? Eller att man med trygghet, stabilitet och långsiktighet byggt ett företag till framgång? 

För att inte riskera att hamna i invanda tankemönster skickade SvB ut en enkät till personer i branschen. De fick lista de personer som de tycker är mäktigast i bokbranschen. Redaktionen såg sedan över den sammantagna listan och la till namn. Därefter togs yttre branschexpertis in för att granska den slutgiltiga listan med 25 namn. Resultatet skulle jag säga blev både väntat och oväntat.

Det finns personer högt upp på listan som inte skulle hamnat på den alls för två år sedan. Det finns också de som förmodligen skulle ligga på topp 10, år ut och år in. Andra är doldisar som många nog inte uppfattat har så stort inflytande som de faktiskt har.   

Personen som ligger i topp på listan blev överlägsen etta när enkätsvaren räknades in. Få skulle nog opponera sig mot att hen har mest makt i branschen. Inte ens personen själv.  

Men det finns några andra saker jag tycker är viktiga att notera. En av dem är att endast sju kvinnor är med på listan. Men så är också samtliga vd:ar på de största företagen i branschen män – Maria Hamrefors undantaget. I en så kvinnodominerad bransch som bokbranschen är det så klart extra trist att det ser ut så. 

Andra saker att notera: 

Icke förvånande lyser mångfalden med sin frånvaro. 

Åldersspannet på listan är ganska stort. Det skiljer cirka 30 år medan den yngsta och äldsta personen. 

En övervägande majoritet av personerna på listan bor och verkar i Stockholm. 

Endast två personer inom barn- och ungdomsvärlden har kvalat in på listan.

Tycker ni att vi har missat något namn på listan? Mejla gärna oss. Vi vill få era infallsvinklar!

Det handlar inte bara om makt i det här numret. Vår reporter Sara Djurberg har även träffat författaren Jesper Ersgård, som tillsammans med sin bror Joakim skrivit Svart Stjärna direkt för Storytel Original. Han berättar hur man författar direkt för ljudformatet. Något som, med största sannolikhet, kommer att bli allt vanligare i takt med att fler aktörer gör egna Original-satsningar framöver. Läs och lär.