Tillbaka

Volati fick ett bra pris

2017-05-26
av Tove Leffler

Sara Mac Key

Tove Leffler om Volatis köp av Akademibokhandeln.

Så har Akademibokhandeln sålts igen, bara några månader efter att storägarna Accent Equity tagit ett lån på en halv miljard för att kunna ge sig själva en rejäl utdelning. Accent har gjort en bra affär, men de har också gjort det »lätta«: köpt ett bolag som anses dåligt för att det har låga marginaler billigt. Sedan vridit om och ökat marginalerna och fått upp lönsamheten. Då går det att sälja dyrare. 

Det bolag som Volati köper är mer stabilt än det som Accent köpte, men de lågt hängande frukterna är redan plockade. Det är inte lika lätt att öka lönsamheten i dag som för två år sedan. 

Så varför vill Volati köpa Akademibokhandeln? De har uttryckt att de tycker att kedjan har en bra affärsplan, att de har stort förtroende för strategin, även om det är okänt vad den strategin är. Och om man nu kan prata om någon som en »snäll« kapitalist, så är Volati det. De köper för att de vill hjälpa att bygga och växa, eftersom det är Akademibokhandelns avkastning som de ska tjäna pengar på. 

Men de fick också ett bra pris, nämligen en ev/ebita-multipel på sju. Vad betyder det?

Ev/ebita är ett värderingsmått som används ofta i sådana här sammanhang. Det innebär att man dividerar börsvärdet och nettoskulden, alltså rörelsevärdet, med rörelseresultatet före avskrivningar av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar. I Akademibokhandelns fall blir det värdet enligt uppgift till SvB sju. För förvärv i den här storleken är det ovanligt att hitta så låga nivåer – ofta ligger ev/ebita på över 10. Men detta är också Volatis strategi. Man går in och köper bolag, som inte är särskilt hippa eller trendiga, billigt. 

Således behöver Volatis köp inte betyda att marknaden tror på bokhandeln – eller ens att Volati tror på bokhandeln. Men Volati är kända för att göra grundliga och mycket bra företagsanalyser innan de köper och de vet i alla fall vad de ger sig in på. De kanske inte tror att Akademibokhandeln kommer att växa. De kanske till och med tror att kedjan kommer att krympa några procent, men de har fått ett bra pris och har gjort bedömningen att det kommer att vara värt det. 

Volatis portfölj beskrivs ofta som tråkig. Men också stabil. Vad deras strategi för att Akademibokhandeln ska bli en bra investering är vet vi inte. Men om man tittar på hur Volati har agerat tidigare, skulle det inte förvåna mig om de letar synergieffekter. Jag skulle inte bli överraskad om de har siktet inställt på Akademen i Finland. Oavsett, känns Volati mycket bättre än Accent – för Akademibokhandeln och för branschen.