DEBATT

Att dra alla tjänster över en kam blir direkt felaktigt

Niclas Sandin, vd Bookbeat.

”På gränsen till provocerande”. Det skriver Bookbeats vd Niclas Sandin om Erik Wikbergs och Per Almgrens debattinlägg om ekonomin i ljudboksbranschen.

Erik Wikberg och Per Almgren har i ett debattinlägg den 22/2 redogjort för fyra områden de tycker är problematiska med ljudbokstjänsterna. Vi på Bookbeat känner inte riktigt igen oss i det som redovisas och påstås. För att ta de fyra områdena var för sig:

 

För det första: Av varje intäktskrona till Bookbeat i Sverige går ca 65 öre vidare till förlag och författare, totalt uppgår alla ackumulerade ören till över en halv miljard kronor som betalats ut till svenska förlag sedan Bookbeat lanserade för sex år sedan. Den aggregerade statistiken som debattförfattarna redogör för menar vi är fel då de har tagit relationen mellan bokförsäljnings- och förlagsstatistiken utan att ta hänsyn till att sedan 2016 har exempelvis Pottermore (Harry Potter-böckerna på svenska och engelska), mängder med utländska förlag och originalssatsningar tillkommit och ökat sin relativa andel av tjänsternas konsumtion. Det vill säga, det har tillkommit stora pengar som går till förlag som statistiken förmodligen inte fångar upp och det gör att relationerna blir fel. 

 

För det andra: Att här dra alla tjänster över en kam blir direkt felaktigt på gränsen till provocerande. Problemet som Almgren och Wikberg lyfter fram med att ersättningen per bok per automatik utan förhandling går ner när konsumtionen går upp har ingenting med ljudbokstjänster i allmänhet att göra, det har bara med den så kallade revenue share-modellen att göra (där alla intäkter delas mellan de medverkande förlagen utifrån vilken andel de har av den totala konsumtionen). Och oss veterligen är det bara en aktör av fyra som jobbar med den modellen i Sverige. Och det är inte Bookbeat. Skälen beskrev jag redan 2016 här på SvB. När snittkonsumtionen ökar i Bookbeat så slår det på Bookbeats marginal, förlagen får lika mycket betalt för varje lyssning oavsett hur mycket som konsumeras totalt i tjänsten. Det är skälet till att vi sedan några år exempelvis tar mer betalt av de användare som lyssnar mycket.

 

För det tredje: Att på något mystiskt sätt antyda att det är något skumt som sker bara för att Bookbeat ägs av Bonnier Books som också äger förlag är lite väl svepande kan vi tycka. Våra avtal med alla förlag är marknadsmässiga och ljudboksbranschen genomlystes så sent som förra året av Konkurrensverket. De förlag som ökat sin marknadsandel mest hos oss de senaste åren är de som inte är kopplade till någon av de stora förlagsgrupperna, det är helt enkelt förlag som är väldigt duktiga och blivit mer specialiserade på ljudboksutgivning. Detta är dessutom något vi finner fantastiskt eftersom det i förlängningen gynnar våra användare när de får ett allt bredare och bättre ljudboksutbud.

 

För det fjärde: Vi som verkar på några internationella marknader finner det lite märkligt att romantisera över de anglosaxiska där Amazon via sitt Audible har en andel om ca 90% av ljudboksmarknaden, bolaget är dessutom en av världens största ljudboksutgivare. Vertikal integration eller ej, Amazon är ljudbokstjänst, ljudbokproducent, förlag och återförsäljare i ett. Dessutom råkar man vara världens näst största företag till omsättning. Vidare vill jag uppmana alla som drömmer om en Audible-modell att åtminstone först syna hur avtalen ser ut, sett till medierapporteringen erbjuder de också en revenue share-modell där de behåller mer än hälften av intäkterna.

 

Hur ser då framtiden ut? Det finns utan tvekan utmaningar i alla branscher som digitaliseras och det finns mycket kalibrering kvar att göra när det gäller kedjan författare, förlag, ljudbokstjänst och läsare/lyssnare. Men vi måste också värna om det faktum att böcker och litteratur står sig starkt i den stenhårda konkurrens som nu råder om vår tid, delvis tack vare ljudbokstjänsterna. Varje år lägger uppskattningsvis nu över 800 000 svenskar i snitt över 1 500 kronor på böcker via de digitala tjänsterna. Av den intäkten går majoriteten till förlag och författare (från oss ca 65 procent), merparten av resten går till teknisk utveckling och marknadsföring för att säkerställa att vi fortsätter vara relevanta även i en framtid där konkurrensen om människors tid och pengar inte lär bli lägre.

 

Niclas Sandin, vd på Bookbeat

 

Här kan du läsa Erik Wikbergs och Per Almgrens debattinlägg från 22/2: www.svb.se/nyheter/debatt-dags-att-belysa-ekonomin-i-ljudboksmarknaden

Vill du medverka i debatten? Mejla: redaktion@svb.se

Powered by Labrador CMS